PROVA PÅ – Föreläsning ”Mellanrummet” högläsning i liten grupp på Hälsohuset i Lidköping

Gratis PROVA-PÅ
ons 8 mars 17.15-18.15
ons 12 april 17.15-18.15
Boka via Bokadirekt https://tinyurl.com/3de2df7b

Böckerna finns tillförsäljning.

Muntligt berättande – exempelvis genom högläsning – är ett mänskligt behov som skapar känslor av meningsfullhet. Det främjar dessutom gemenskap och förståelse för sig själv och andra människor.

Högläsning ger även en unik delaktighet och jämlikhet hos både lyssnare och den som läser. Det skapar ett ”vi” och en känsla av att uppleva något tillsammans. Högläsning frambringar dessutom ro och ger utrymme för existentiella reflektioner.”

Malin Maria Hemberg
En inre frigörelserevolution, 2021
Den som älskar mest vinner, 2023