När vardagen blir svår att hantera…

...då tycker jag att dessa tre frågor hjälper mig: Vad fungerar bra idag? Vad kan jag faktiskt trots allt vara riktigt nöjd med? Börja med den här frågan, för när vardagen kör ihop sig så är det lätt att hamna i känslan att allt är jobbigt och man glömmer hur mycket som faktiskt fungerar och… Fortsätt läsa När vardagen blir svår att hantera…

Vad är ett Framgångsrikt förändringarbete? 3/3

Den första motståndsfasen i förändringsarbete hos medarbetare handlar, enligt Ahrenfelt (2010), i huvudsak om sakfrågor medan under den tredje fasen handlar det mer om personfrågor. Det är då chefens förmåga som människa sätts på prov. Då känslolivet och det emotiva fältet är aktivt skapas ny och avgörande kunskap. Den nyskapande kunskapen liknar mer intuition än… Fortsätt läsa Vad är ett Framgångsrikt förändringarbete? 3/3

Vad är ett Framgångsrikt förändringsarbete? 2/3

Bra förändringsarbete behöver inte kosta pengar eftersom den viktigaste delen i ett förändringsarbete sker inne i människor och pågår kontinuerligt, menar Ahrenfelt (2010). I ett kollektiv lärande skapas en gemensam förståelse för de uppgifter som finns i arbetsgruppen och en förmåga att samordna sina handlingar, menar Ohlsson (2004). Det som arbetsgrupp gemensamt reflekterar kring blir… Fortsätt läsa Vad är ett Framgångsrikt förändringsarbete? 2/3

Vad är ett Framgångsrikt förändringsarbete? 1/3

I en studie av framgångsrika skolors förbättringsarbete beskriver Blossing (2009) fyra faser: initiering – implementering – institutionalisering samt spridnings fasen. I initieringsfasen sprids nya idéer. Det är en lärande fas där man arbetar med människor förståelse av det nya. Det kan ta mellan ett och två år för att alla i den lokala organisationen skall… Fortsätt läsa Vad är ett Framgångsrikt förändringsarbete? 1/3

Det är inte farligt att låta det bubbla i kastrullen….

...så länge vi finns nära och håller ett vakande öga. Vi kan inte lämna en bubblande gryta, för då kan vad som helst hända. Människor är ibland lika varandra, men också väldigt olika. Det är sällan vi tänker exakt lika, även om vi ligger nära varandra, så är vår tanke unik. Vi behöver varandras olikheter.… Fortsätt läsa Det är inte farligt att låta det bubbla i kastrullen….

Kvalitetsutvärdering som motor i vardagen 2/2

Wehner-Godée (2011) menar att om utvärdering görs kontinuerligt för att kunna förändra det som är möjligt att ändra, då utvärderas inte enbart det färdiga resultatet när allt är avslutat utan även själva processen. Det ger en helt annan möjlighet att skapa en verksamhet som är meningsfull. Det är därför av största vikt att utveckla ett… Fortsätt läsa Kvalitetsutvärdering som motor i vardagen 2/2

Kvalitetsutvärdering som motor i vardagen 1/2

Om utvärdering ska fungera som motor i utvecklingsarbete måste man lära av resultatet. Varje människa med självinsikt måste, enligt Alexandersson i Thors Hugosson (2007), inse att man alltid kommer att behöva nya kunskaper och erfarenheter för att kunna utveckla och utvecklas. Med detta perspektiv innebär det att utvärdering leder till att man ständigt involveras i… Fortsätt läsa Kvalitetsutvärdering som motor i vardagen 1/2

Vill inte strö salt i såren men…

...mycket av de problem som vi ställs inför behöver vi träna på. Därför dyker träningsmöjligheterna upp. Ju mer jag kämpar emot, ju oftare dyker de upp. Precis som att det där intet får motsatt effekt. Måtte det inte hända....då händer det garanterat. Som om att bara tanken kallar till sig det oönskade, om jag ger… Fortsätt läsa Vill inte strö salt i såren men…

Småpratande som navet i kommunikation? 2/2

Verksamheten omgärdas av olika kravställare som önskar styra arbetet. En del är krav från kunder, från kollegor och från organisationen (chefer och styrdokument). Hur medarbetare hanterar dilemmat bestäms i det ständigt pågående småpratet med kollegor emellan. Där bestäms informellt vilka krav som är viktigast och vilket handlingsutrymme som finns i relation till organisationskrav och andra… Fortsätt läsa Småpratande som navet i kommunikation? 2/2

Småpratande som navet i kommunikation? 1/2

Den tid vi lever i idag ställer stora krav på oss. Allt går snabbare och arbetet måste bli mer effektivt. Kraven blir allt större på flexibilitet, innovation, kunskapsutveckling och på att hantera stora informationsflöden. Att vi upplever att tiden inte räcker till är idag ett stort bekymmer som får många konsekvenser, enligt Ekman (2009). Jakten… Fortsätt läsa Småpratande som navet i kommunikation? 1/2

Vad är ett Hållbart förändringsarbete? 2/2

Hållbarhet i förändringsarbete spelar roll, menar Hargreaves och Flink (2009). Vi måste tillsammans främja det som håller uppe och berikar livet. Det hållbara perspektivet handlar om lärande och omsorg genom att skapa djup, tänka över tid, skapa bredd, främja variation, respektera och bygger på det förflutna i strävan för en bättre framtid. Ett hållbart agerande… Fortsätt läsa Vad är ett Hållbart förändringsarbete? 2/2

Vad är ett Hållbart förändringsarbete? 1/2

Känsla av sammanhang, KASAM, uttrycker i vilken utsträckning man upplever både en varaktig och en dynamisk känsla av tillit i livet. Att både ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga för en själv. Att de resurser som krävs för att man skall kunna möta ställda krav finns tillgängliga och… Fortsätt läsa Vad är ett Hållbart förändringsarbete? 1/2

Hjärnan växer av språkträning

Hjärnan växer vid spåkinlärning och det i rasande fart. Det visar forskning gjord på elever vid försvarets tolkskola där eleverna lär sig prata ett nytt språk flytande på bara ett år. Johan Mårtensson, forskare i psykologi vid Lunds universitet menar att språk som aktivitet är ett bra sätt att hålla hjärnan i trim. Studien visar… Fortsätt läsa Hjärnan växer av språkträning

Kan fotbollsreglerna vara applicerbara i arbetsliv och skola?

Normer för att skapa en god lärandemiljö (för fotbollsträning): Vi vill bara höra positiva kommentarer på träning. Alla, både spelare och tränare, har ett ansvar för att se det som är bra och kommentera det högt, det vill säga berömma. Det är viktigare att göra en bra passning än att själv göra mål. Alla ska… Fortsätt läsa Kan fotbollsreglerna vara applicerbara i arbetsliv och skola?