Om Tillsammans-kraft

Det finns inget kraftfullare än ett starkt tillsammans. Det spelar ingen roll hur fantastiska vi är var och en om vi inte kan använda våra styrkor i att gemensamt ta ansvar för det vi vill åstadkomma.

Ledarens främsta uppgift är att vara ett föredöme och göra alla andra till självledare. Vi är var och en vår egen ledare och vi har alla ett ansvar att ge våra medmänniskor samma möjlighet. Den bästa organisationen har starka medarbetare som kan arbeta tillsammans.

På samma sätt som ett framgångsrikt fotbollslag har duktiga och välmående fotbollsspelare som kan arbeta bra tillsammans mot ett gemensam mål med en gemensam strategi. Som vågar fatta egna beslut i stunden och stöttar och peppar varandra i alla lägen. Vi förlorar tillsammans och vi vinner tillsammans.

Detta kommer att krävas av politiken framöver om vi ska kunna ta oss an alla utmaningar vi har skapa det samhälle vi vill ha. Den som förstår hur viktigt det är kommer att kunna göra verklig skillnad. Inte bara genom fina ord utan genom verklig handling. Vi förlorar tillsammans och vi vinner tillsammans.

Detsamma gäller på arbetsplatsen eller inom den egna familjen och det måste vara precis lika självklart. Det gäller att bygga en arbetsplats eller en familj med jämnstarka individer som tar ansvar och har handlingsfrihet.

Vi måste förstå varandras likheter och skillnader – respektera dessa. Vi måste vara eniga om vad som förenar oss och vilket håll vi ska gå, vilket uppdrag eller vilken roll vi har och på vilket sätt vi vill utföra detta. Vi behöver ha jämnstarka individer som tar ansvar och har handlingsfrihet utifrån sina förutsättningar. Som vågar fatta beslut i stunden, som känner sig trygga i att vara en del av ett sammanhang med en gemensam agenda och som känner sig uppbackad om svårigheter uppstår.

Det finns alltid en viss hirarkier i alla grupper, lag , familjer och arbetsplatser. Den makten har ett enormt ansvar i hur man själv agerar och hur man själv ser på andra runt omkring sig. Den makten kan vara energigivande och skapa mod runt omkring sig men det kan också lamslå och skapa rädsla.

Det är genom möten och att möta varandra som magi sker.

Vilken roll har du och vilket ansvar tar du för att tillsammans ska bli fantastiskt?

img_4362