Om Hållbar helhet

En hållbar helhet eller en hållbar organisation består för mig av fem delar; delaktighet, kommunikation, syfte och mål, struktur och rutiner och överraskningar.

Förhållningssättet för en ledare i en hållbar organisation har sin grund i Antonovskijs KASAM som består av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Allas delaktighet

En öppen organisation tar till vara på varje individs kompetens och använder dess styrkor. Det gäller att ha rätt man på rätt plats, att skapa förutsättningar för alla individer att lyckas. I en öppen organisation är huvudprincipen att information och kommunikation sker på allmänna arenor vilket gör det möjligt för alla att ta del och vara delaktig.

Kommunikation

Kommunikation har oändliga dimensioner och utmaningen är att tiden i begränsad. Det gäller att vi kommunicerar rätt saker och vid rätt tillfälle. För att nå detta behöver man skapa rutiner och syften för vad som är information och vad som är kommunikation. Ibland behöver man också tydliggöra hur vi skall föra kommunikationen för att få en samsyn i organisationen. Grunden i kommunikation är en öppen och respektfull kommunikation med den eller dem det berör. God kommunikation är ingen självklarhet och vi behöver ständigt träna på detta. Det handlar inte om att sträva efter perfektion det handlar snarare om att skapa ett tillåtande klimat där vi vågar lyfta saker till ytan och i grunden tror människor om gott. Det handlar också om att förstå att det handlar om att mötas – inte bemöta. Det är en stor skillnad.

Tydligt syfte och mål

För att nå framåt och gå åt samma håll så behöver organisationen dela syfte och mål. Vet man vart man ska och är påväg blir resan så mycket enklare. Vägen dit är alltid kantad av utmaningar, men vet man vart man ska kan man också lättare fatta rätt beslut på vägen och få en förståelse från både den inre organisationen och den yttre omvärlden. Syfte och mål skapar också en vi känsla i organisationen och underlättar prioriteringar av både tid, engagemang och ekonomi.

Struktur och rutiner

Struktur och rutiner skapas inte för deras egen skull utan för att de är viktiga redskap för att skapa trygghet och flyt i verksamheten. Strukturer och rutiner behövs i större utsträckning i otrygga organisationer och kan släppas på till förmån för spontanitet när medarbetarna är trygga med varandra. Struktur och rutiner ska kontinuerligt utvärderas för att anpassas till rådande nuläge och inte bli käppar i hjulen för fortsatt utveckling.

Överraskningar

Variation, förändring och glädje. En hållbar organisation måste också vara kreativ och innovativ. Det enda vi kan säga med stor säkerhet är att framtiden kommer att vara annorlunda mot idag. Stagnation kommer inte att gynna framtiden, vi har många utmaningar att lösa idag och fram igenom tillsammans. Därför måste vardagen fyllas med små överraskningar och variationer för att det skall upplevs som glädjefullt och naturligt.

KASAM ledarskap

Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Min uppgift som ledare i en hållbar organisation är att göra syfte och mål begripliga, meningsfulla och hanterbara för medarbetarna.

Det gör jag genom att arbeta genom tre olika nivåer; individnivå, verksamhetsnivå och organisationsnivå. Individnivån är viktig, att varje individ får ta ställning till vilken roll har jag i maskineriet och hur ställer jag mig till de syfte och mål vi arbetar mot.

Vad är exempelvis hållbarhet för mig i min vardag? Hur kan jag bidra till att organisationen når sina mål? Vad har jag för egna delmål? Vad har kollegorna för tankar och mål? Hur kan vi tillsammans arbeta för att bidra och se resultat?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s