Kvalitetsutvärdering som motor i vardagen 2/2

Wehner-Godée (2011) menar att om utvärdering görs kontinuerligt för att kunna förändra det som är möjligt att ändra, då utvärderas inte enbart det färdiga resultatet när allt är avslutat utan även själva processen. Det ger en helt annan möjlighet att skapa en verksamhet som är meningsfull. Det är därför av största vikt att utveckla ett utvärderingstänkande. (Wehner-Godée 2011). Genom att låta vardagliga händelser i den dagliga verksamheten bilda utgångspunkt för kunskapssökande och förbättringar undviker man tillfälliga lösningar. Förbättringar som har reell grund i vardagen har större möjlighet att överleva nya trender. Det kollektiva arbetet och reflektion tillsammans med andra har avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen, kvaliteten och förståelsen för de sammanhang där praktiken ingår. (Nylund m.fl., 2010) Förändringar är processer och processer handlar om relationer mellan människor och grupper, mellan system och dess världar. Språket vi använder är inte bara ett kommunikationsmedel, ett sätt att hålla kontakt med varandra och beskriva vår inre värld och våra tolkningar av den yttre världen och av varandra. I språket finns också vår kultur lagrad och i kulturen finns våra förställningar gestaltade. Allt levande befinner sig i tillstånd förändring, varje individ, varje grupp, varje företag och organisation. (Arenfelt, 2010)

Källor.

Nylund, M m.fl (2010) Aktionsforskning i forskolan – trots att schemat är fullt.

Wehner-Godée, C (2011) Lyssnandets och seendets villkor.

Ahrenfelt, B (2010) Förändring som tillstånd.

20121013-183203.jpg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s